* Để tìm sim bắt đầu bằng 098, quý khách nhập vào 098*
* Để tìm sim kết thúc bằng 888, quý khách nhập vào *888
* Để tìm sim bắt đầu bằng 098 và kết thúc bằng 888, nhập vào 098*888

Sim Năm Sinh 2016

Số lượng: 4.800
1 0968.87.2016 5.000.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
2 0987.39.2016 5.000.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
3 0984.88.2016 5.000.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
4 0868.88.2016 10.000.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
5 0368.86.2016 6.000.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
6 0867.43.2016 3.000.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
7 0867.89.2016 15.000.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
8 0961.04.2016 4.000.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
9 0388.86.2016 5.000.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
10 0975.13.2016 3.000.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
11 0964.88.2016 4.000.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
12 0967.63.2016 3.000.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
13 0978.52.2016 3.000.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
14 08.6886.2016 8.000.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
15 0328.45.2016 660.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
16 0356.46.2016 660.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
17 0967.21.08.16 660.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
18 0986.23.07.16 660.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
19 0378.38.2016 660.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
20 0968.12.03.16 660.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
21 0984.17.10.16 660.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
22 0325.99.2016 660.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
23 0969.20.05.16 660.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
24 0989.13.01.16 660.000 viettel Sim năm sinh Mua sim